Registrácia  

Exkluzívne pre domácich majstrov.

   

Informačné videá

 

 

 

 

 

Strešné stavebné materiály

Predĺženie strešných lát

 

Odvodnenie strechy

Montáž odkvapového žľabu so žľabovými nosníkmi na ohýbanie

Montáž strešného odkvapového žľabu a použitie nosnej žľabovej konzoly

 

Montáž žľabu skriňového tvaru

 

Zabudovanie klapky na dažďovú vodu

 

Zabudovanie zberača dažďovej vody

Vykurovanie strešných žľabov SAREI Rinnenfrei

 

Okenné parapety

Montáž hliníkového okenného parapetu

 

Súprava tesnenia proti vode + styčná spojka

 

Súprava tesnenia proti prietrži mračien + zakončenia z PVC

 

Súprava tesnenia proti prietrži mračien + rohové spojenie vnútorné

 

Hranové profily

Montáž hrebeňového plechu

 

Montáž krajného plechu s vodnou drážkou 3

Montáž krajného plechu pre trojhranné lišty 2

Montáž žľabového závesu bez vodnej drážky

1

Spojenie krajného plechu

bez vodnej drážky

 

Vytváranie rohu krajného plechu

 

Montáž uholníkového plechu bez vodnej drážky a s krycou lištou

Montáž tlačenej krycej lišty

Komín

Montáž komínového klobúka z ušľachtilej ocele

Ochrana pred vtákmi

 

 

Videá nie sú momentálne k dispozícii

 

 

   
© SAREI Haus-und Dachtechnik GmbH